Mot skytestøy

Vi takker for din støtte!

Støtt aksjonen - skriv under her!

Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen er en gruppe som jobber frivillig og gratis. Vi har møte omtrent hver måned og ønsker flere deltakere - alle er velkomne! Send oss en e-post om du vil bli med! Vår adresse er: post@motskytestoy.no

Du kan også hjelpe til på andre måter: