Mot skytestøy


Nasjonalanlegg for skyting?

Skyteforbundet vil bygge om Løvenskioldbanen til nasjonalanlegg for skyting UTEN å redusere støyen vesentlig.

Planprosessen i Bærum kommune begynner og vi må sørge for støyen opphører. Det er mulig å skyte uten å plage andre.

Våre kommentarer til Skytterforbundets planer

Som en del av planprosessen har vi i juni 2012 kommet med kommenterer til planutkastet fremlagt av Skytterforbundet. Disse finnes her.

Støysoner

Støykart for Bærum kommune (nytt vindu)

Den gule sonen representerer støykvote for L(AImax) 60 dB. Dette oppleves som irriterende og ubehagelig støy for mange. Friluftsområdet som vil bli preget av denne forurensende støyen er på ca 16 kvadrat-kilometer eller 16 000 mål. Et mye større område vil dessuten oppleve plagsom støy fra skytingen. Vi må kjempe for å få gjennomslag hos politikerne slik at vi får et opphør av forurensende skytestøy. Vi mener det beste alternativet til utendørsbanen er innendørs skytebaner. Støtt oss i arbeidet om opphør av skytestøy fra Løvenskioldbanen!

 

Trykk her for å se Norges skytterforbunds plan om nasjonalanlegg på Løvenskioldbanen slik den ligger på kommunens nettsider

Her finnes informasjon hva som skal til for å være nasjonalanlegg

 

Støykart før ombygning

Kartet viser støysoner før ombygningen.

 

Støykart etter ombygning

Kartet viser støysoner etter ombygningen til nasjonalanlegg for skyting. Det sier ikke noe om hvor ofte og hvor mye det skytes og hvilke våpen som brukes.