Mot skytestøy


Nyttige lenker

Generelle lenker om skytestøy

 

 

Om planene i på Løvenskioldbanen

 

Om støy fra Løvenskioldbanen

 

Innendørs skytebaner

 

Andre skytebaneaksjoner

 

 

Bly

Prinsdalsaken 

 

Vitenskapelig dokumentasjon om støy

 

 

 

 

 

Viste du at:

- Øverlandselva (som drenerer vann fra Løvenskioldbanen) har minst 5 ganger høyere blyinnhold enn Sandvikselva?

- Den høyeste blyverdien som ble målt i Øverlandselva i 2009/10 var 11 ganger høyere enn den høyeste i Sandvikselva? (2,52 mot 0,22 ug/l)

- Den tidsintegrerte konsentrasjonen av bly i Øverlandselva under snøsmeltingen i 2010 var 195 ganger høyere enn i Sandvikselva?
(0,78 mot 0,004 ug/l)

Kilde: NIVA 6165-2011