Mot skytestøyLenke til et fantastisk innendørsanlegg i Tyskland - her


Innendørs lerdueskyting - her

En eneste slik hall kan dekke minst halvparten av lerdueskytingen på Løvenskiold. Prisen for å bruke hallen i Tyskland er også lavere enn å betale for å skyte på Løvenskioldbanen!

 

Presentasjon av anlegget i Tyskland her:


Innendørs lerdueskyting 

Innendørs skytebane utlandet

Omtale av skyteanlegget i Tyskland på skytterblog

Skytesimulator:
http://www.marksman.se/

Skytesimulator for profesjonelle:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/7434598.stm

Plan for ny innendørs skytebane for Norges største skyteklubb