Mot skytestøy


Når høres skytingen?

Ca antall dager per måned med skytestøy i boligområdene de siste to årene.

(I området nær banen er det støy nesten hver dag.)

Hva er Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen?

Folkeaksjon mot skytestøy fra Løvenskioldbanen er en aksjon som drives av en gruppe som på frivillig basis jobber for et opphør av skytestøy fra Løvenskioldbanen.
Er du interessert i å bidra i gruppen, ta kontakt på post@motskytestoy.no

Nettsiden motskytestoy.no drives av Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen


Hvorfor engasjere seg NÅ?

Det er det gjelder!
• Norges Skytterforbund har i brev til Miljøverndepartementet den 28. oktober 2010 søkt om oppgradering av Løvenskioldbanen til Nasjonalt skyteanlegg.
• Miljødepartementet gir i brev av 11. februar 2011 tillatelse til igangsetting av planarbeid.
• Bærum kommune besluttet oppstartmøte for planarbeidet 9. desember 2011.

Planarbeidet gir oss muligheten til å si vår mening og jobbe for at skytestøyen opphører helt! Hvis planarbeidet får fortsette uten at vi protesterer mot skytestøyen nå, vil resultatet bli skytestøy i vårt nærområde i mange tiår fremover. Vi mener at innendørsbaner er en god løsning for alle parter.
 
Er du plaget av skytestøy hjemme eller når du er i marka så støtt aksjonen vår nå!


Spørsmål foreløpig uten svar:

Blyforurensning?
Hvor mye skytes det før og nå?
Hva slags våpen brukes?
Hvor mye mer skyting hvis det blir nasjonalanlegg? Støysonen flytter seg, men vil det være hørbart mindre skyting der jeg bor eller når jeg bader på Østernvann?
 
Lerdueskyting

Ved lerdueskyting brukes hagle til å treffe ca 10 cm store tallerkenformede "lerduer" av keramikk. Noen har dette som hobby og skyter da regelmessig. Andre bruker det som trening før jaktsesongen eller de skyter for å ha det moro. Lerdueskytingen er noe av det som støyer mest (ofte dobbeltskudd).

Lerduebanen er privat drevet av et firma. Her er utdrag fra deres nettsider:
"Skal dere ha sommerfest, kick-off med jobben, avslutning, konferanse, eller kanskje et utdrikningslag? Vi kan hjelpe dere! Vi skreddersyr et morsomt opplegg med skyting, konkurranse og om ønskelig en shoot off."