Mot skytestøy

Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen
 
Støtt aksjonen - skriv under her!

Løvenskioldbanen ble bygget i en tid man ikke visste at støy var helseskadelig, påvirket barns læringsevne og ga hjertesykdom hos voksne. I dag har vi mer kunnskap og både WHO og norske myndigheter har retningslinjer mot støyforurensning. Likevel bor over 20.000 barn og voksne i den helseskadelige røde støysonen rundt Løvenskioldbanen.


Oppdatert støykart over Løvenskioldbanen
Støykart Løvenskioldbanen 2016For første gang er det laget et korrekt støykart over Løvenskioldbanen. Den røde støysonen strekker seg fra Østerås til Grindbakken. Det er Folkeaksjonen som står bak rapporten som nå viser at over 20.000 voksne og barn bor i områder som ifølge norske retningslinjer ikke skal brukes til boligformål.


Anonymisert
kart over hvor de som er plaget av Løvenskioldbanen bor
Trykk på kartet for en stor versjon

Trykk her for elektronisk kart. OBS: alle pins er flyttet for anonymisering!

 

Folkeaksjonen krever:
På vegne av over 2000 naboer og markabrukere har Folkeaksjonen satt opp tre krav for fortsatt drift på Løvenskioldbanen:

Kortere åpningstider
Banen er i dag åpen 361 dager per år fra 09-21(19). Dette er uakseptabelt. Kapasiteten er langt fra utnyttet i åpningstiden. Vi mener at åpningstidene skal være:
Kl 9-18 tre hverdager per uke.
Åpent for stevner 6 lørdager eller søndager per år.

Flytte eller nedlegge lerduebanen
Lerduebanen støyer mest og forstyrrer flest. Støy i bebyggelsen i Fossum, Eiksmarka, Hosle, Holmenkollen og Røa skyldes i hovedsak lerduebanen. Beregninger som er presentert sammenholdt med Folkeaksjonens målinger viser at støyen fra lerduebanen vil være til sjenanse betydelig selv ved forsøk på å bygge støyvoller. Hovedbruken av banen er kommersiell. Den benyttes ikke av politi eller forsvar.

Stoppe bruken av spesielt grovkalibrede eller støyende våpen
En del skyttere bruker våpen eller ammunisjon (eller kombinasjoner) som avgir spesielt mye støy. Slike skal ikke brukes på Løvenskioldbanen.

 

Gi oss din støtte! Trykk for å skrive under!

Skriv under her!

2147 underskrifter til nå!

Hvordan klage?

Ved utilbørlig skyting - for eksempel på helligdager eller på uheldige tidspunkter er det mulig å klage til politiet: Vi oppfordrer alle til å ringe politiet på 67 57 60 00 hvis dette skjer!

Klag gjerne også skriftlig til kommunen (post@baerum.kommune.no) på støyen fra skytebanen generelt!

 

Hvem skyter?

Folkeaksjonen har kartlagt skyteaktiviteten på Løvenskioldbanen på 8 tidspunkter i løpet av 1 år. Resultatet viser at de fleste skytterne kommer fra andre kommuner enn Bærum.

 

* Kun 1 av 20 skyttere bor i det området av Bærum som er utsatt for støy. Resten er tilreisende.

 

Åpningstidene på Løvenskioldbanen

Lerduebanen på Løvenskiold har mye videre åpningstider enn andre lerduebaner i Akershus

* Ukentlig åpningstid hentet fra nettet på en del lerduebaner i Akershus. Løvenskioldbanen helt til høyre.

Ny støymåling utført på Eiksmarka

6. april 2013 var det skyting på Løvenskioldbanen og uheldige værforhold. Folkeaksjonen målte da 71-78 db på Eiksmarka. Dette er langt mer enn tallene det opereres med i planene til Skytterforbundet og viser hvor viktig det er at skytestøyen må reduseres kraftig.

 

Støy er ikke en uskyldig plage:

WHO:
Det er god dokumentasjon på at støy kan gi forhøyet blodtrykk
Desember 2012:
Høyt blodtrykk er verdens viktigste dødsårsak - 9,4 millioner døde i 2012

 

Aftenposten Aften 12. september

 

Oppslag om skytetider på Løvenskioldbanen mars 2012:

 

Det nytter!

Støyen fra Løvenskioldbanen forurenser et minst 50.000 mål stort område av marka og bebyggelsen rundt.
Norges største skytterlag - Nordstrand - fikk sin skytebane i Prinsdal nedlagt og flyttet til Åsland på grunn av støyen. Den nye skytehallen er innendørs. Dette viser at skytterne, beboere og markabrukere kan finne løsninger sammen.
Les mer om Prinsdalsaken her.

 

Nyheter

Blyutslippene merkes!
Det er store utslipp av bly fra Løvenskioldbanen. Barn får i seg bly fra bekkene. NRK tar saken og omsider gir Skytterforbundet etter for 5 år med press og skilter området. NRKs sak er her.

 

Støyrapport!
For første gang er det foretatt en systematisk måling av støy rundt Løvenskioldbanen. Resultatet er sjokkerende. En befolkning så stor som Lillehammers bor i rød støysone!
Last ned rapporten her

 

Oppdatert versjon av rapport om bly
Det er knyttet mange miljøproblemer til skytingen på Løvenskioldbanen. Folkeaksjonen har fått laget en rapport over blyutslippene. Denne finnes nå i ny versjon.
Den har også ført til en inspeksjon fra Fylkesmannen med svært alvorlig konklusjon. Denne finnes her.

 

Brev fra Løvenskiold Vækerød AS til kommunen
"Løvenskiold mener at en beliggenhet innenfor Marka og tett innpå en befolkning like stor som Lillehammer og Hamar tilsammen umulig kan være en riktig beliggenhet for et nasjonalanlegg for skyting i fremtiden"
- Løvenskiold Vækerød AS vil ikke avgi areal til skytebanen. Les brevet her

 

Blyrapporten
En uavhengig rapport viser store blyutslipp fra Løvenskioldbanen.

Planforslaget til Skytterforbundet er lagt frem
Her er noen av punktene som Folkeaksjonen er uenige i:
-Nye åpningstider 355 dager i året fra 07-22
-Utslipp av bly er knapt diskutert, ingen målinger er utført og det oppgis at dagens situasjon på pistol/geværbane er helt OK. Folkeaksjonen har fått laget en egen rapport som viser noe helt annet.
-Skytterforbundet satser nesten utelukkende på støyvoller for å begrense støy. Støyvollene vil bestå av lett forurenset masse og vil bli på størrelse med Sandvika storsenter! Siden byggebransjen betaler for å bli kvitt masse blir det i hvert fall lønnsomt å bygge vollene....
Innendørs skyting/ kaliberbegrensning/
støydempere/kutte ut leirdueskyting eller begrensning av åpningstider er knapt diskutert og stort sett avvist.


Skytefrie søndager!
Skytterforbundet har bestemt at Løvenskioldbanen kun skal brukes til terminfestede stevner på søndager. Folkeaksjonen mener dette er et viktig første skritt i riktig retning.
Les saken i Budstikka her


Andre skytebaner
Forsvaret skal selge en stor skytebane i Avgrunnsdalen på Hurum.

 

Ny video fra det som kunne vært en rolig aften -
trykk her!

 

Dødelig støy
75-100 nordmenn dør hvert år av støy. Det er velkjent at støy ikke bare er en plage, men også helsefarlig. Nå er det gjort enda mer forskning om dette.

 

Budstikka skriver om alle klagene Bærum kommune har fått på skytestøyen. Debatten under artikkelen preges av sinte menn med gevær som viser lite omtanke for banens naboer.
Les artikkelen her

 

Dagens quiz:
Hvor mange lerduebaner er det i Akershus?
Flere enn du tror!
Her er listen.
Skytterne har altså 26(!) andre baner å velge mellom hvis lerduebanen på Løvenskiold blir lagt ned.

 

Budstikka skriver om skytestøyen - lenke til artikkel med video

 

Video (på Facebook) - søndag morgen 1. juli 2012. 4 km fra skytebanen.

 

Våre kommentarer til Skytterforbundets planer finnes her.

Bærum Friluftsråds kommentarer til Skytterforbundets planer finnes her.

 

Video fra en helt vanlig dag på Østernvann i Bærumsmarka
(- Du må sette lyden på PCen høyt for å etterlikne hvordan skytingen høres ut)

 

Skytterforbundet mener at et nasjonalanlegg i skyting må ligge på Løvenskioldbanen. En hovedgrunn til dette er at dette er et billig alternativ. Hva betyr det at det planlegges et "nasjonalanlegg" i skyting? Her er kravene til nasjonalanlegg - for naboene betyr det mer støy enn andre anlegg.

Aksjon mot støy fra Løvenskioldbanen 1975! Leserinnlegg i Budstikka


"Lerduebanen [] forårsaker flest klager på støy. En flytting av lerduebanene er derfor en ganske vesentlig del av en mulig reguleringsplan."
- Fra Skytterforbundets årbok 2007 side 19-20. Ingen flytting av lerduebanen er foreslått.


Aftenposten 1942: Turforslag rundt Østernvann - uten skytestøy

Politiet i Hamar krevde innendørs skytebane

Blogg om skytestøy - Finn Erik Vinje

Helseskadelig skyting stoppes! Dom som pålegger en skytebane å stoppe med kveldsskyting nesten hele uken (2004). 

Arendalsaken - Sivilombudsmannen la avgjørende vekt på helseeffekter og mere enn halverte skytetidene.

Vi har snakket med innendørs skyttere i Tyskland

Les støtteerklææringer til arbeidet vi gjør her

Møte mellom kommunen og Skytterforbundet.

Til underskriftskampanjen

 

 

Ukens støtteerklæringer:

Dette er ikke en støtteerklæring som vi har fått inn på nettsiden, men et innlegg i debatten i Budstikka etter en artikkel om at kommunen pepres med klager på skytestøy (oktober - 13).
"
«Vi var her først så vi gjør som vi vil, dere må bare tåle støyen. Hvorfor flyttet dere hit når dere viste at det var en skytebane her. Kan dere ikke gå tur et annet sted? Hva slags unger er det som ikke tåler å skyte støy ». Sier brukere av Løvenskiold banen. Det kan virke som arroganse, ansvarsfraskrivelse og lite forståelse for andre mennesker er en viktig egenskap hos skyttere. Mener dere at ingen skal bo i en radius på 5-7 km fra skytterbanen, for at en håndfull gubber skal kunne skyte med hagla på leirduer? I realiteten kan en mann med hagle støy forurense for flere tusen mennesker! Mener dere at områdene som Fossum, Østerås, Bogstad, Eiksmarka, Røa, Voksenåsen og deler av Holmenkollen ikke skulle vært utbygd? Det kommer kanskje som et sjokk, men verden har faktisk forandret seg siden 1951; og dere var faktisk ikke her først. Det har vært spredt bolig bebyggelse i høre avstand lenge før 1951. Og hvem var det som fikk en så kjempesmarte idé å anlegge den mest støyende av alle skyte disipliner (hagle /leirdue) på det høyeste punktet uten noen form for støydemping? Hvordan ville dere likt at naboen deres smelte av kinaputter fra kl.09 til 21; 330 dager i året? Og når dere spurte om de vennligst kunne holde opp, så fikk dere til svar at han har bodd der lengst; så det må dere bare finne dere i; og liker dere det ikke så får dere bare flytte! Jeg ser av kommentarene at flertallet er positive til skyte støy; og det er jo ganske interessant. Sitter på terrassen, griller og koser meg med god vin og koselig skytestøy; liksom. Eller har de klart å mobilisere alle medlemmene på leirdue banen til å sende inn kommentarer?"

 

Vi har nå fått inn hundrevis av støtteerklæringer - les alle her! Vi oppfordrer spesielt brukere av Løvenskioldbanen å ta en titt på denne siden!